Afbeeldingsresultaat voor fssc 22000            Afbeeldingsresultaat voor global gap

      Afbeeldingsresultaat voor smeta    

 

Bel Impex heeft het FSSC 22000 certificaat en het BIO certificaat.

Daar zijn we erg trots op en we zetten ons in om dat te behouden.

Onze import uit Honduras en Costa Rica hebben naast Global G.A.P. ook SMETA – Social Complience!

Onze import uit de Dominicaanse Republiek binnenkort (eind 2018) ook!

Daarnaast werken we samen met producenten die minimaal door Global G.A.P. gecertificeerd zijn.

Vragen over onze certificaten ? Mail naar sonny@belimpex.nl

 

HET FSSC CERTIFICAAT

FSSC staat voor Food Safety System Certification.Het is een internationaal erkende certificering van voedselveiligheid voor alle productiebedrijven in de levensmiddelensector. De certificering geldt voor heel de voedselketting; alle bedrijven en personen die betrokken zijn bij de productie, transport en verpakking van onze producten.

Belangrijkste regel: Elk onderdeel van de voedselketting is veilig voor mens en dier.

Om daar zeker van te zijn, moeten wij ons aan de volgende regels houden:

 • Alle personen en bedrijven in de voedselketting moeten werken volgens de voorwaarden voor een hygiënische omgeving en productie.
 • We moeten eventuele gevaren in de voedselketting, signaleren, onderkennen, communiceren en verbeteren.
 • Het product mag op geen enkele manier schadelijk zijn voor de consument.
 • Communicatie is een essentieel onderdeel van de certificering. Alle leveranciers en relevante onderdelen van de voedselketting moeten op de hoogte zijn van de veiligheid en risico’s.

Daarnaast zorgen wij ervoor dat alle onderdelen van de voedselketen:

 • voldoen aan gespecificeerde eisen.
 • bekend zijn en beschreven worden in de daarvoor bestemde beoordelingsdocumenten.
 • worden beheerd in overeenstemming met de eisen van de technische specificaties voor onze sector.
 • toezicht houden op het personeel en dat zij de voedselveiligheid in acht nemen.
 • rekening houden met wettelijke vereisten op het gebied van verboden stoffen.
 • meewerken aan aangekondigde, maar ongeplande controle (audits) die in overeenstemming zijn met de eisen van het GFSI (Global Food Safety Initiative).
 • een systeem implementeren dat de input analyseert die van belang is voor de voedselveiligheid. De analyses worden uitgevoerd volgens normen die gelijkwaardig zijn aan de normen die in de ISO 17025 beschreven zijn.

HET GLOBAL G.A.P. CERTIFICAAT

Global G.A.P. staat voor Good Agricultural Practices. Wij willen het liefste samenwerken met bedrijven die dit certificaat hebben. Als we een goede leverancier gevonden hebben, die dit certificaat nog niet heeft, helpen wij ze om de aanpassingen te doen, zodat ze wél Global G.A.P. gecertificeerd kunnen worden.

Het is een wereldwijde organisatie die alle stadia van de productie controleert. Van pre-oogst, bodembeheer, veiligheid,  recycling, productbehandeling, verpakking tot opslag. Ze maken zich sterk voor veilige en duurzame landbouw. Nu en in de toekomst. Zodat komende generaties het land ook kunnen blijven bewerken en consumenten met een gerust hart producten kunnen kopen.

Om Global G.A.P. gecertificeerd te worden moeten bedrijven kunnen voldoen aan de gestelde eisen op het gebied van:

 • Gezondheid, veiligheid en welzijn van de medewerkers
 • Administratie
 • Regelmatige interne assessments
 • Informatievoorziening over samenwerkende partijen
 • Afval- en vervuilingsmanagement
 • Milieu en het behoud daarvan
 • Omgang met klachten
 • Terugroepprocedures
 • Voedselbescherming
 • Traceerbaarheid producten
 • Gebruik van fertilisatiemiddelen
 • Irrigatie
 • Geïntegreerde ongediertebestrijding
 • Gereedschap wat gebruikt wordt voor de productie
 • Kwaliteitscontroles
 • Bodembehoud
 • Verpakking

Bekijk op www.globalgap.org aan welke specifieke eisen onze leveranciers moeten voldoen.

HET BIO CERTIFICAAT

Een product is biologisch als het is gecertificeerd volgens de geldende regelgeving.
Certificeren kan alleen als het product (en de hele keten ervoor) onder controle staat.
Skal certificeert alle biologische productie in Nederland.
Een landbouwproduct of voedingsmiddel mag alleen biologisch heten als het productieproces aan wettelijke voorschriften voldoet.
De Europese overheid bepaalt de regels, de ruim 4000 gecertificeerde bio-ondernemers leven deze na en Skal controleert hierop.
Zo kan de consument er van op aan dat een biologisch product ook écht biologisch is.
Skal houdt toezicht op de hele biologische keten, in opdracht van het Ministerie van LNV.